Všeobecné obchodní podmínky

Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě VakySak.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 
Učiněním objednávky akceptujete podmínky vyhlášené prodávajícím. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
Provozovatelem obchodu je Steel art group s.r.o., Na Lysinách 547/20, 147 00 Praha(sídlo firmy), IČO: 28636201. Adresa obchodu je Vakysak.cz, U staré pošty 745, 738 01 Frýdek Místek

1. Objednávka

 • Objednávku můžete vytvořit přímo v internetovém obchodě po řádné registraci (pokud jste novým zákazníkem) nebo platném přihlášení (pokud jste již zaregistrováni) nebo telefonicky na kontaktních číslech provozovatele internetového obchodu.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Odstoupení od smlouvy - zrušení objednávky Uzavřenou kupní smlouvu - platně odeslanou, přijatou a potvrzenou objednávku - lze stornovat:
 

Storno objednávky ze strany kupujícího.

Ke zrušení objednávky může dojít kdykoliv, kdy je označena stavem "příprava objednávky probíhá". 
Objednávku lze zrušit přímo v on-line systému internetového obchodu, nebo je možné využít k tomuto účelu telefonický či e- mailový kontakt. Vaše objednávka pak bude stornována pracovníky našeho Obchodního oddělení. O stornu budete informováni e-mailem. Právo na storno objednávky zaniká změnou tohoto stavu ve stav "dodává se" nebo "doručeno". V takovém případě je povinnen kupující uhradit cenu poštovného.

Storno objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky), případně její části odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží, případně byla na e-shopu uvedena omylem nesprávná cena), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14 dnů.

2. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 • Zboží, které máme na skladě je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je zpravidla expedováno v rozmezí 2-7 dnů. U méně běžného nebo nedostatkového zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. O případných delších dodacích lhůtách bude zákazník informován.V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz. Objednávka.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 

Způsoby dodání (ČR)

 • Osobním převzetí.Od 18:00 hod., nebo po telefonické domluvě na adrese: U Staré pošty 745, 73801 Frýdek Místek
 • Prostřednictvím přepravní služby. Objednané zboží Vám bude doručeno prostřednictvím  České pošty nebo DPD.Dodací lhůta je obvykle dva až čtyři pracovní dny od podání zásilky na poště, pokud zvolíte službu EMS-1den nebo prostřednictvím DPD-1den. V případě, že jste zvolili způsob platby dobírkou, vybere pracovník peníze přepravní služby při předání zboží přímo na místě jeho doručení. U přepravní služby PPL lze platit dobírku platební kartou.
 

Způsoby dodání (SR)

 • Prostřednictvím přepravní služby. Objednané zboží Vám bude doručeno prostřednictvím přepravní služby nebo balíkem České pošty. Dodací lhůta je obvykle dva až čtyři pracovní dny od podání zásilky u přepravce. Odesíláme zboží na dobírku nebo platbou převodem na Náš účet.

 

Platební podmínky

a) Hotově při osobním převzetí zboží na prodejně.

b) Platbou předem na bankovní účet prodávajícího na základě výzvy k úhradě.

c) Dobírkou - při převzetí zboží od přepravní služby.

Poštovné po ČR
Balík do ruky 160 Kč, EMS 150,-Kč, Malá obálka 75,-Kč  
PPL 160 Kč 
Poštovné po ČR
Balík Česká pošta dobírka 225,-Kč,  PPL SR 500kč.

Balné není účtováno.
U nákupu nad 2 500,-Kč poštovné zdarma (pouze ČR)
U nákupu nad 3 500,-Kč poštovné zdarma (pouze SR)

6. Vrácení zboží

 • Zboží je možné vracet pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě s pracovníkem našeho Obchodního oddělení. Lhůta pro možnost vrácení zboží (storno objednávky) je podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000Sb. 14 dnů od data převzetí zboží kupujícím Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (tzn. nikoliv jako podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo zasláním zboží na vlastní náklady. Pokud budete zboží zasílat, pošlete ho doporučeně, avšak nikoli na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nemůže být přijato a bude Vám vráceno zpět. 
 • Za vrácené zboží získáte zpět zaplacenou částku uvedenou ve Vámi potvrzené objednávce, sníženou o expediční náklady (náklady na poštovné, balné a další expediční náklady spojené s objednávkou). Není-li zboží vráceno ve lhůtě stanovené pro storno objednávky, je nutné uvést také dostatečně závažný důvod, který se stane příčinou reklamace. Zboží musí být odevzdáno v původním obalu, kompletní (tedy včetně veškerého příslušenství, návodů, záručního listu,..), nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, včetně dokladu o koupi. Kupující nemůže odstoupit od smluv u zboží objednaného a vyzvednutého osobně na prodejně, upraveného podle přání kupujícího a stejně tak v případě poškození obalu chránícího zboží před poškozením.
 • K vracenému zboží přiložte prosím průvodní dopis s textem: "Jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky ( číslo objednávky ) ze dne ( datum objednávky ) u následujících položek: (název vráceného zboží ). Částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet nebo adresu ( číslo učtu nebo adresa ). Datum a místo sepsání, Váš podpis.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou do 14 dnů zaslány složenkou nebo převodem na Váš účet.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. V případě odmítnutí zboží kupujícím, bude zásilka uschována na naší provozovně a Kupujícímu bude účtován manipulační poplatek ve výši 0,5% z prodejní ceny zboží za každý den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých). Pokud úschova odmítnuté zásilky přesáhne 100 dnů, je prodávající oprávněn zboží nabídnout v komisi za účelem úhrady výše uvedených nákladů.
 

7. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 

8. Odpovědnost

Provozovatel obchodu upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese odpovědnost za tiskové chyby, nesprávné cenové údaje a zjevné omyly. Provozovatel obchodu nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek.

9. Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


Porovnání 0

No products

To be determined Shipping
0,00 Kč Total

Check out